3D-exteriören ger liv åt marknadsföring och försäljning av oavslutade projekt

Visu24s 3D-exteriörer gör ditt byggprojekt till ett försäljningsargument - Ta reda på hur du kan sticka ut från konkurrenterna.

Utmaningarna med att presentera oavslutade projekt

Byggföretag står upprepade gånger inför utmaningen att förmedla attraktiviteten och potentialen i sitt ofullbordade projekt till potentiella köpare och investerare. Det är livsviktigt att väcka intresse och förtroende redan under planerings- och byggskedet.

Säkerhet och innovation bryr sig inte alltid om ritningar

Även om ritningar och traditionella ritningar tryckta på papper är en viktig del av projektpresentationen, ger de inte alltid rättvisa åt säkerhetsdetaljerna eller innovativa lösningar i byggprojektet. Det är svårt för byggföretag att få fram de komplexa och tekniska detaljer som gör ett projekt unikt.

Utmaningar med att sälja visioner

Det är utmanande att skapa tydliga och attraktiva bilder av framtida destinationer när verkliga strukturer ännu inte finns. Potentiella köpare och investerare behöver något konkret och illustrativt för att stödja beslutsfattandet.

Presentera ekonomisk lönsamhet och värde

Byggföretag måste kunna visa den ekonomiska bärkraften för sitt projekt och dess värdetillväxt över tiden. Enbart numeriska beräkningar och trendanalyser räcker inte nödvändigtvis för att övertyga parterna om investeringens potential.

Att synliggöra hållbar utveckling och miljövänlighet

Även om ekologi och hållbar utveckling är viktiga försäljningsargument, kan deras faktiska användning och illustration vara svårt utan visuella verktyg. Kunderna vill se hur byggprojektet integreras med den naturliga miljön och stödjer det lokala ekosystemet.

Effekter på landskapet och samhället

Ett byggprojekt har alltid effekter på det omgivande landskapet och samhället, men att presentera dem utan bilder är minst sagt utmanande. Det räcker inte att berätta om projektet – dess värde måste visas så levande som möjligt.

Framtidens lösning: 3D-exteriörer

3D-exteriören är en fotorealistisk bild av byggnadens fasad, som skapas med hjälp av tredimensionella modeller. Dessa 3D-modeller är baserade exakt på arkitektoniska planer och kan även bäddas in i sin framtida miljö med hjälp av drönaravbildning.

Visualisering hjälper till att identifiera säkerhet och innovation

3D-exteriören kan användas för att ge konkret form åt byggnadens skyddande egenskaper och innovativa lösningar. Det hjälper till att skapa en detaljerad och attraktiv bild av projektet, som inte ignorerar säkerhet eller modern teknik.

Konkrethet stärker försäljningen

När potentiella investerare kan visas det framtida objektets 3D-exteriör, förvandlas visionen till en påtaglig representation som man kan lita på och som stärker deras förtroende för projektet.

3D-exteriören tar fram de ekonomiska fördelarna

3D-exteriörbilder möjliggör visualisering av projektets ekonomiska fördelar och värdeökning på ett sätt som tilltalar investerare. Bilden kan användas för att visualisera potentialen och spegla investeringens långsiktiga värde.

Miljövänlighet påtaglig

Genom att presentera projektets miljövänliga egenskaper och hållbara utvecklingslösningar i en 3D-exteriör kan byggföretagen effektivt visa sitt engagemang för ekologiska värden och öka projektets attraktionskraft.

3D exteriörvy från samhället och landskapsperspektiv

Exteriörvyn i 3D avslöjar byggprojektets effekter på landskapet och dess tillämpbarhet på områdets kontext. Det hjälper till att förstå de övergripande effekterna av projektet och visar hur det nya objektet kan liva upp och integreras i den befintliga miljön.

Gör din vision till en visuell upplevelse

Om du känner igen en av de tidigare nämnda utmaningarna och ditt mål är att locka fler kunder till din nya fastighet är Visu24 din pålitliga partner. Uppmuntra potentiella köpare och investerare att ta kontakt genom att ge dem en realistisk och övertygande visuell upplevelse. Ta första steget mot en levande och fängslande presentation - upptäck kraften i vår 3D-exteriör!

Skapa en effekt på ett ögonblick

Marknadsföringen av ett oavslutat projekt kan revolutioneras genom att använda en 3D-exteriörbild, som fungerar mer effektivt än någon verbal beskrivning. Med den högkvalitativa 3D-visualisering som Visu24 erbjuder är det lättare för potentiella kunder att föreställa sig objektets färdiga utseende och dess integration i omgivningen. Var modig och låt ditt projekt lysa - Kontakta oss så börjar vi skapa visualiseringen av dina drömmar tillsammans!

Visualiseringar från Visu24

När en 3D-exteriörbild är den saknade biten i din marknadsföringskampanj har vi på Visu24 svaret på ditt behov. Lämna inte försäljningsmöjligheterna åt slumpen utan se till att den nya fastigheten presenteras i bästa ljus. Kontakta oss så visar vi dig hur vi kan uppfylla dina visuella behov och ta ditt projekts försäljning till nästa nivå.

Varför välja Visu24 som skaparen av 3D-exteriören?

Expert skicklighet och erfarenhet


På Visu24 har vi många års erfarenhet av 3D-exteriörprojekt som är attraktiva och övertygande. Våra erfarna 3D-visualiseringsgrafiker ser till att ditt objekt sticker ut och fångar ögonen på långt håll.

Mångsidiga 3D-visualiseringstjänster


Förutom 3D-exteriörer erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster, allt från interiörbilder till virtuella rundturer och mångsidiga animationer, som alla främjar försäljningen av din fastighet.

Snabbhet och tillförlitlighet


Visu24 är känt för sina snabba leveranstider. Vi är redo att snabbt ge ditt objekt den visuella form det förtjänar, så att dina marknadsföringsinsatser går enligt dina planer.

Den bästa nöjdhetsgarantin på marknaden


Kundnöjdhet är allt för oss. Nöjdhetsgarantin 100% vi erbjuder säkerställer att du får exakt det slutresultat du vill ha, utan risk.

Konkurrenskraftig prissättning


Kvalitet betyder inte alltid ett högt pris. På Visu24 erbjuder vi konkurrenskraftiga priser, vilket innebär att du får en lösning som passar din budget utan att kompromissa med kvaliteten.


Kolla in vår 3D exteriörtjänst och låt oss hjälpa dig att ta fram de bästa aspekterna av din nya fastighet. Kontakta oss idag, så startar vi resan mot en mer säljbar och attraktiv projektpresentation.

  1. Vad är en 3D-exteriörbild och hur skiljer den sig från vanliga foton?

En 3D-exteriör är en datorgenererad, tredimensionell bildrepresentation av byggnadens fasad och omgivningar. Det ger en fotorealistisk vy och låter dig se byggnaden från olika vinklar och under olika ljusförhållanden, till skillnad från vanliga fotografier, som bara är inspelningar av ett enda ögonblick. På Visu24 producerar vi exteriörbilder i 3D av högsta kvalitet som framhäver den nya fastighetens utseende och hjälper till att visualisera dess placering i miljön.

  1. Hur kan en 3D-exteriör förbättra marknadsföringen av en ny destination?

3D-exteriören tar marknadsföringen av den nya destinationen till en ny nivå genom att erbjuda en levande och detaljerad representation av byggnaden. Det skapar intresse och ger potentiella köpare möjlighet att sätta sig in i fastighetens utseende och läge innan bygget. På Visu24 skapar vi säljande 3D-exteriörbilder som övertygar tittarna och får ditt objekt att sticka ut.

  1. Hur snabbt kan jag få en färdig 3D exteriörbild på beställning?

Fullbordandet av en 3D-exteriör beror på många faktorer, såsom projektets omfattning och detaljer. Vi levererar vanligtvis de första utkasten inom 3 dagar, och du kan få de slutgiltiga versionerna från oss inom upp till 7 arbetsdagar. På Visu24 förstår vi vikten av projektschemat och strävar alltid efter snabba, men högkvalitativa leveranser.

  1. Vilken information behövs vid beställning av en 3D exteriörbild från Visu24?

När du beställer en 3D-exteriörbild av oss behöver vi grundläggande information om objektet, såsom arkitektritningar eller skisser, utvalda material och information om det omgivande landskapet, för att vi ska kunna skapa en så realistisk och korrekt visualisering som möjligt. Visu24-teamet använder denna information för att se till att varje detalj motsvarar dina förväntningar.

  1. Vilka är fördelarna med att använda 3D-exteriörer i förhandsmarknadsföring?

Exteriörbilder i 3D erbjuder en oöverträffad möjlighet att visa potentialen och attraktionskraften hos en ny webbplats redan innan den är färdig. De hjälper till att skapa ett starkt första intryck och sälja prospekt, vilket är särskilt värdefullt vid förhandsmarknadsföring. På Visu24 är vi specialiserade på att skapa högkvalitativa 3D exteriörbilder som intresserar och inspirerar potentiella köpare.

  1. Hur skiljer sig 3D-exteriörer från traditionella arkitektoniska ritningar?

3D-exteriörer erbjuder en tredimensionell och realistisk representation av objektet, medan traditionella arkitektoniska ritningar ofta är plana och statiska. I 3D-exteriörer kan vi visa de faktiska ytorna på material, effekterna av belysning och integreringen av byggnaden i miljön. På Visu24 tror vi att 3D-exteriörbilder ger ett mervärde till marknadsföring, eftersom de ger potentiella köpare en bättre uppfattning om det slutliga resultatet av projektet.

Begär offert!

Vi levererar de första utskrifterna så snabbt som möjligt inom 3 dagar efter beställningen . Vår normala leveranstidsgaranti är 7 arbetsdagar .